หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เคาน์เตอร์ > Quartz Countertops

หินสังเคราะห์ขัดควอตซ์สีเหลืองเคาน์เตอร์ห้องครัว

    ผลิตภัณฑ์คำอธิบายประดิษฐ์ควอตซ์หินเทียมควอตซ์ถูกสังเคราะห์ มีความบริสุทธิ์สูงกรดล้าง 93% หินควอตซ์ 7% วัสดุพอลิเมอร์ และรงควัตถุอนินทรีย์ภาย ใต้สภาวะสุญญากาศ และ ผ่านเทคโนโลยีรวมวัสดุที่แตกต่างกันเล็กน้อย วัสดุนี้เรียกว่า...