หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เคาน์เตอร์ > Quartz Countertops

ด้านบนเคาน์เตอร์ครัวหินควอทซ์สีเบจ

    ควอตซ์หินควอตซ์เป็นแร่สองอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ' เปลือกทวีป s หลังจากเฟลด์สปาร์ มันขึ้นเป็นของ SiO4 tetrahedra ซิลิคอนออกซิเจน ออกซิเจนแต่ละร่วมกันระหว่างสอง tetrahedra ให้มี SiO2 โดยรวมสูตร... หินควอตซ์-...